Test Podświadomości

Najpierw Obejrzyj Wstęp do Testu:

1. Pamiętaj, że Pytania w teście i Twoje odpowiedzi, nie są wyrazem Twojego życia czy też tego kim naprawdę jesteś, tylko są wyrażeniem tego co zapisane jest w Podświadomym umyśle.
2. Nie załamuj się jak odpowiedzi nie wyjdą piękne i różowe za pierwszym razem – masz całe swoje życie żeby stać się lepszym i bardziej zadowolonym człowiekiem.
3. Odpowiedzi powinny być udzielane w sposób szybki, intuicyjny, automatyczny (wtedy wiemy że płynie automatyczna odpowiedź z podświadomości).
4. Test robimy w celu sprawdzenia tego, co możemy z łatwością świadomie zmienić na taki zapis w podświadomości, który dawałby nam zrozumienie otaczającego świata oraz szczęście.